Partnerskabshuset Krydsfelt

PARTNERSKABS
HUSET
KRYDSFELT

Bæredygtige resultater
med partnerskaber som
metodisk løftestang

bæredygtige resultater
med partnerskaber som metodisk
løftestang

+ 0

års erfaring med bæredygtige resultater

+ 0

kunder på tværs af sektorer og kompetencer de seneste år

+ 0

anbefalinger i dag- og
fagblade de seneste år 

X

Gør bæredygtighedsambItioner til
virkelighed med partnerskaber

Partnerskabshuset Krydsfelt er et specialiseret rådgivningshus, der skaber bæredygtige 
resultater med partnerskaber som metodisk løftestang.

Vi hjælper offentlige og private organisationer med den fremmeste partnerskabsrådgivning i
krydsfeltet mellem empiri, erfaring og værktøjer for at skabe
 bæredygtige resultater.

X

Skal vi hjælpe dig og din organisation?

Vi hjælper dem, som ser partnerskaber som middel til at nå et større (for)mål. 

Dem, som har indset, at fremtidens forretning handler om at løse komplekse samfundsproblemer med andre. 

Dem, som rimer på “forandringsleder med forretningsansvar, formålsorientering og fremdriftstrang”.

DU KOMMER I GODT SELSKAB

Vores kunder er samfundsansvarlige organisationer på tværs af sektorer, der har indset behovet
for at skabe bæredygtige resultater med partnerskaber som metodisk løftestang. 

Kundeudtalelser

“Partnerskabshuset har været en afgørende part i udviklingen i AP Pensions første strategiske køreplan for partnerskaber på sundhedsområdet. Køreplanen gør os i stand til at tilrettelægge vores partnerskabsindsats i forlængelse af AP’s koncernstrategi, som positionerer os tydeligt i økosystemet omkring sundhed. Den giver vores organisation en klar ramme for, hvordan vores medarbejdere arbejder effektivt og værdiskabende med partnerskaber i den daglige operation. Herudover giver det vores vigtigste interessenter og mulige samarbejdspartnere en klar forståelse af, hvad det vil sige at være i et partnerskab med AP, så vi kan spare tid og ressourcer undervejs og komme hurtigere frem til konkrete resultater”

– Rya Terney, Bæredygtighedschef i AP Pension

“Gennem de seneste år har Partnerskabshuset Krydsfelt rådgivet os med stor effekt og bidraget til Landsbyggefondens strategiske arbejde. Partnerskabshusets helhedsorienterede og metodiske tilgang har skabt en klar ramme og retning for vores organisation, som har løftet strategi fra papir og ud i virkeligheden. Det har sikret gode resultater, hvor både ledelse og medarbejdere undervejs har følt, at vi har brugt vores ressourcer effektivt”

 Mikkel Harboe, Kommunikationschef i Landsbyggefonden

“At bygge bro mellem mange forskellige interesser på tværs af et økosystem i et dialogmøde stiller store krav til faciliteringen. Facilitatoren skal have overblik og indblik til at skabe rammerne for den gode dialog, og dét har Partnerskabshuset bevist, at de har. Sammen med Etisk Handel Danmark samlede vi fageksperter og organisationer på tværs af værdikæden i tekstilbranchen for at finde fælles løsninger, og derfor var det helt oplagt at få Partnerskabshuset som eksperter på partnerskaber til at facilitere dagen. Både vi i Folkekirkens Nødhjælp og Etisk Handel Danmark var meget glade for resultatet”.

– Kristine Dalgas, Senior Corporate Partnerships Manager i Folkekirkens Nødhjælp

Det var en stor fornøjelse at samarbejde med Krydsfelt. De er dygtige facilitatorer, skarpe analytikere og fornuftige pragmatikere. Samlet har det givet stor værdi i form af ny indsigt, solide produkter og konkrete planer.
Med Krydsfelts værktøj visualiseres partnerskabets forskellige elementer, og det bliver tydeligt, hvor potentialerne ligger. Det betyder, at vi i højere grad kan målrette vores indsats, når det kommer til videreudvikling af partnerskabet.
Krydsfelt leverede en særdeles kvalificeret indsats under Naturfondens samarbejde med TV 2 om tv-show og landsdækkende indsamling. Samarbejdet var på alle måder professionelt og udført med stor fleksibilitet og evne til at finde konkrete og brugbare løsninger.
Det er en kæmpe fornøjelse at samarbejde med Partnerskabshuset. De hjalp os med at udvikle en sammenhængende strategi, kommunikation og events for Green Impact Weeks ungespor, der sikrede en rød tråd på tværs af organisationens aktiviteter, en stærkere kommunikationsprofil og øget synlighed over for relevante interessenter.
Det var enormt værdifuldt at samarbejde med Partnerskabshuset i revitaliseringen af DISIE's brand. De bidrog som skarp rådgiver og facilitator med værdifuld viden og indsigt i processen i tæt kontakt med direktion og bestyrelse, da DISIE skulle repositionere sig som aktør i økosystemet for bæredygtigt iværksætteri i Danmark.
Partnerskabshuset er en faglig kompetent samarbejdspartner, som både forstår sig på de store linjer i bæredygtighedsdagsordenen og de små forretningsorienterede processer i en organisations travle hverdag. Med samarbejdet udviklede vi en effektiv PR-strategi, der resulterede i øget synlighed for os men vigtigst af alt for den dagsorden, vi brænder for at formidle.
Partnerskabshusets ejere, Lasse og Jesper, er nogle meget behagelige, engagerede og kompetente konsulenter. Det er både en fornøjelse og fagligt stimulerende at være i rum med dem. De får dig og dit team til at se muligheder, hvor man måske før så begrænsninger, og de systematiserer proces og indsats, så det skaber resultater.
Partnerskabshuset har været en fantastisk sparringspartner i DoLands udvikling på rejsen mod at blive en endnu mere attraktiv partner i økosystemet for bæredygtige investeringer. Ejerne, Lasse og Jesper, har et stærkt indblik i bæredygtighedsagendaen, og ikke mindst en effektiv, systematisk og metodisk tilgang, der skaber resultater.
Samarbejdet mellem Landsbyggefonden og Partnerskabshuset Krydsfelt er af stor værdi for os som organisation – og et prima-eksempel på et vellykket samarbejde med et konsulenthus. Vores langvarige relation er bl.a. bygget på en høj grad af tillid, dedikation til opgaven over flere års konstruktivt samarbejde – og ubetinget kvalitet i leverancerne og samspillet.
Viden i krydsfeltet

Vi skaber og deler viden i krydsfeltet mellem empiri, erfaring og værktøjer, så flere
kan skabe bæredygtige resultater med partnerskaber som metodisk løftestang.

KOM I GANG ALLEREDE I DAG
Jesper Mørk Hovgaard

Jesper er klar til en snak om, hvordan I skaber bæredygtige resultater med partnerskaber som metodisk løftestang.

Jesper Mørk Hovgaard

Adm. direktør i Partnerskabshuset Krydsfelt

jesper@partnerskabshuset.dk

+45 2290 6007