Partnerskabshuset Krydsfelt

PARTNERSKABSHUSET
KRYDSFELT

SÅDAN FORLØSER VI POTENTIALET

Hos Partnerskabshuset Krydsfelt skaber vi værdi gennem tillidsfulde relationer, der kan mærkes i maven og ses på bundlinjen.

Er du nysgerrig på, hvordan vi skaber værdi for vores kunder?
Så dyk ned i udvalgte cases om hhv. DoLand, Alzheimerforeningen og Sustainable Change Makers.

DoLand er en nyetableret dansk investeringsplatform for ansvarlige investeringer. De er på en mission for at demokratisere adgangen til investeringer ved at gøre det nemt for flere at investere i en bæredygtig fremtid. 

OPGAVEN

Som ny aktør i et komplekst marked med mange andre kompetente aktører, er det afgørende for DoLand at skille sig positivt ud for at være relevant nu og i fremtiden som virksomhed og samarbejdspartner. Dét har DoLand indset tidligt i deres udviklingsproces, og vi hos Partnerskabshuset har hjulpet dem på den transformative rejse. Ligesom alle andre aktører, der har en mission og et formål, der rækker ud over at tjene penge, havde de brug for et blik udefra. En faciliterende partner, der kunne hjælpe dem i mål med at være tilstede i verden på den rigtige måde og være relevant i fremtiden ved at forbinde sig med de rette partnere og integrere metodikken i deres forretningsmodel. 

LØSNINGEN

Vil man være relevant som virksomhed, må man være forbundet. Vi hjælper DoLand med at placere samfundsproblemet, de ønsker at bidrage til at løse, i midten af deres aktørnetværk og skaber et rodnet af aktører, som tapper ind i hinandens agendaer og forretninger. Det skaber muligheder for yderligere innovation, markedsføring, positionering samt legitimitet, som tilsammen er med til at give DoLand en solid position på markedet. På den måde adskiller de sig fra deres konkurrenter og gør DoLand til “mere end en investeringsplatform”. Partnerskabshuset Krydsfelt hjælper altså DoLand med at se og handle på muligheder for at indgå partnerskaber, og sørger for at de indgåede partnerskaber spiller sammen med DoLands kommunikation og øvrige forretning. På den måde hjælper vi DoLand med at indgå og udvikle partnerskaber, der skaber god forretning og derigennem bæredygtig forandring.

SAMARBEJDET MED PARTNERSKABSHUSET GIVER DOLAND

Modeller til casefortællinger-2

Alzheimerforeningen er en medlemsorganisation, der har til formål at sikre bedre vilkår for mennesker med demens og deres pårørende. De rådgiver, informerer og støtter forskning i demenssygdomme.

opgaven

Der er mange gode formål i verden, som kæmper om opmærksomhed og ressourcer. Dét gør det svært for mange civilsamfundsorganisationer at blive foretrukket, når virksomheder ser mod civilsamfundet for at styrke deres markedsposition eller få adgang til nye kundesegmenter. Da vi i 2021 indledte et samarbejde med Alzheimerforeningen, havde de et behov for at skille sig ud med og gøre sig attraktive i sammenligning med øvrige organisationer i feltet. Vi påbegyndte derfor en proces, der skulle sikre, at organisationen skilte sig positivt ud og blev anset som en aktuel, relevant og værdifuld samarbejdspartner. 

LØSNINGEN

I Partnerskabshuset Krydsfelt plejer vi at sige, at man som organisation bliver nødt til at blive anset for at være relevant og “de bedste at samarbejde med”, hvis man vil vinde på et marked med stor konkurrence. Man bliver nødt til at have et stærk formål, der formidles gennem en inspirerende historie, og man bliver nødt til at have styr på sine processer internt og eksternt. I Alzheimerforeningens tilfælde var løsningen en udviklingsproces, hvor det konkrete produkt, vi udviklede sammen, var et partnerkatalog. Et kommunikationsprodukt, der klart formidler, hvad det vil sige at samarbejde med organisationen, og hvilken værdi det skaber for eksisterende og potentielle virksomheder. En afgørende strategisk kommunikationsøvelse, hvor organisationen internt kørte en værdifuld proces, som endte med et konkret produkt, de kan kommunikere effektivt eksternt over for relevante interessenter. På den måde hjalp vi Alzheimerforeningen med at gøre blive endnu skarpere på deres værditilbud til markedet og udtrykke det på en inspirerende og tydelig måde. 

SAMARBEJDET GAV ALZHEIMERFORENINGEN

Sustainable Change Makers er et netværk, der forbinder nyskabende professionelle, som driver bæredygtig forandring. Platformen blev stiftet i 2019 og har allerede etableret sig som Danmarks største bæredygtighedsnetværk for nyprofessionelle i alderen 25-35 år med over 150 medlemmer på tværs af brancher, interesser og kompetencer. 

opgaven

I Partnerskabshuset Krydsfelt elsker vi, når passionerede mennesker ser et behov i et marked og forløser et bæredygtigt potentiale til gavn for mennesker, virksomheder og samfund. Sådan et initiativ og en gruppe mennesker er folkene bag Sustainable Change Makers. Siden opstarten er der kommet mange medlemmer og samarbejdspartnere til, og undervejs blev det klart for netværket og bestyrelsen, at der var behov for at strukturere netværkets udvikling og vækst med udgangspunkt i en stærk grundfortælling, strategi og ikke mindst en faciliteret proces, som vi hos Partnerskabshuset har bidraget til. 

LØSNINGEN

Hos Partnerskabshuset Krydsfelt agerer vi sekretariat på udvikling og drift for det voksende bæredygtighedsnetværk. Et initiativ med vokseværk og store ambitioner. Første skridt i den succesfulde vækstfase, som vi hos Partnerskabshuset hjalp med, var at strukturere udvikling og drift for at skabe en tydelig forbindelse mellem dele og helhed i operationen på tværs af bestyrelse, sekretariat, frivillige og medlemmer. Med klare processer for medlemshåndtering, kommunikation og relation til omverden – og sammenhængene mellem disse lag – er netværket blevet professionaliseret og er nu inde på den vækstrejse, man drømte om tilbage i 2019. Det har bl.a. resulteret i, at netværket har fordoblet sit medlemstal, så netværket nu tæller 150+ medlemmer, og vi har også fordoblet følgerantallet på sociale medier, så netværket alene på sin LinkedIn-profil har mere end 10.000 unikke følgere og et månedligt besøgstal på 50.000+ følgere. Alt sammen ved at udvikle en relevant strategi, effektivisere driften og opkvalificere kommunikationsindsatsen. Herudover har vi hvervet partnere og anskaffet ekstern finansiering fra forskellige bidragydere til at udvikle events og vidensprodukter for. På den måde hjælper vi Sustainable Change Makers med at udvikle sig og vokse gennem flere medlemmer, partnere og mere synlighed og indgå partnerskaber, der skaber god forretning og derigennem bæredygtig forandring.

SAMARBEJDET GIVER SUSTAINABLE CHANGE MAKERS

Billede1

Kom i gang allerede i dag

Tag fat i vores adm. direktør, Jesper Mørk Hovgaard, så tager vi en snak om, hvad dit næste skridt kunne være.